fbpx

Anatomia twarzy dla linergistów

Cena

1.000 zł, 1 dzień szkoleniowy

Opłata zawiera: materiały szkoleniowe, materiały i  produkty do części praktycznej, lunch.

Czas szkolenia

9.00-15.00

Efekty szkolenia

 • Wiedza na temat anatomii poszczególnych układów i struktur w obrębie głowy
 • Umiejętność prawidłowego rozpoznania niebezpiecznych obszarów zabiegowych
 • Znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu
 • Wiedza na temat procesów starzenia zachodzących w obszarze twarzy
 • Znajomość budowy i procesów fizjologicznych zachodzących w skórze
 • Umiejętność prawidłowego oznaczenia przebiegu nerwów, naczyń krwionośnych oraz mięśni na modelu, oraz rysunku anatomicznym

Zakres tematyczny szkolenia

 • Budowa i fizjologia skóry
 • Wprowadzenie do anatomii poprzez omówienie poszczególnych struktur anatomicznych w obrębie twarzy
 • Budowa kostna twarzoczaszki
 • Anatomia mięśni mimicznych
 • Charakterystyka naczyń krwionośnych w obrębie głowy
 • Budowa układu limfatycznego
 • Obszary niebezpieczne z punktu widzenia anatomii
 • Oko i usta w aspekcie zabiegów linergistycznych
 • Procesy starzenia w kontekście zabiegów PMU
 • Sposoby unikania powikłań przy zabiegach w obrębie twarzy
 • Warsztat praktyczny – praca na modelu twarzy oraz na rysunkach anatomicznych, rozpoznawanie struktur kostnych oraz wyznaczanie przebiegu nerwów, mięśni oraz naczyń krwionośnych

Wymagania wstępne

Szkolenie jest przeznaczone dla Linergistów, Kosmetologów, Kosmetyczek

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie anatomii twarzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie wykonywanie zabiegów kosmetycznych w obrębie twarzy.