fbpx

Mikropigmentacja medyczna skóry głowy

Cena

6.000 zł, 2 dni szkoleniowe

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, materiały i  produkty do części praktycznej, przerwa kawowa

Informujemy, że ze względu na specyfikę zabiegu na szkoleniach z mikropigmentacji skóry głowy nie gwarantujemy modeli. Dołożymy wszelkich starań, aby szkolenie odbyło się z udziałem modelek, jednak specyfika tego zabiegu nie daje mam gwarancji udziału modeli w szkoleniu. W przypadku, gdy nie zostanie potwierdzony model/modelka szkolimy na fantomach. Kursanci mogą przyprowadzić swoje modelki, w takiej sytuacji prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie. Zastrzegamy sobie prawo do decyzji o nie dopuszczeniu kursantów do pracy z modelami. W takim przypadku szkolenie będzie odbywało się na sztucznych skórkach lub fantomach.

Czas szkolenia

9.00-16.00

Efekty szkolenia

 • Znajomość zasad bezpiecznej pigmentacji, 
 • Znajomość standardów i umiejętność  przygotowania stanowiska pracy, 
 • Wiedza na temat zachowania pigmentu w skórze, zasad implantacji barwników i procesów gojenia skóry, pielęgnacji pozabiegowej,
 • Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
 • Umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania rysunku i doboru kolorów pigmentów,
 • Umiejętność wykonania mikropigmentacji głowy,
 • Umiejętność wykonania korekty i dopigmentowania skóry głowy,
 • Wiedzę i umiejętności z dziedziny zapobiegania rozlania pigmentu.  

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1: Zasady w makijażu permanentnym

 • Urządzenia i igły  
 • Pigmenty i ich rozkład w skórze
 • Wskazania i przeciwskazania do wykonania mikropigmentacji medycznej skóry głowy
 • Dokumentacja zabiegu
 • Rysunek linii pigmentacyjnej
 • Zasady pracy w skórze głowy
 • Zasady wykonania korekty
 • Przyczyny rozlania pigmentu
 • Sposoby zapobiegania rozlania pigmentu
 • Pielęgnacja pozabiegowa

Dzień 2: Pigmentacja skóry głowy

Warsztat praktyczny:

Dzień 1: przygotowanie stanowiska pracy, techniki rysunku wstępnego linii pigmentacyjnej, praca na sztucznej skórce i fantomie (1 dzień)

Dzień 2: przygotowanie stanowiska pracy, praca z modelem, wykonanie rysunku wstępnego, wykonanie mikropigmentacji medycznej, korekty i dopigmentowanie

Wymagania wstępne

Minimum wykształcenie średnie, 

Wymagane doświadczenie w makijażu permanentnym (obsługa urządzenia do makijażu permanentnego), 

Znajomość elementarnych zasad i przepisów BHP

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonanie mikropigmentacji medycznej skóry głowy.

Call Now Button