fbpx

Mikropigmentacja medyczna sutka i otoczki

Cena

7.000 zł, 3 dni szkoleniowe

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, materiały i  produkty do części praktycznej, przerwa kawowa

Informujemy, że ze względu na specyfikę zabiegu na szkoleniach z mikropigemnatcji medycznej kursanci nie pracują na naturalnych piersiach modelek. Szkolimy wyłącznie na fantomach (do dyspozycji kursanta dowolna ilość fantomów piersi). Jeśli kursant  ma możliwość pracy na własnej modelce prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu – do tego zabiegu kwalifikujemy po konsultacji lekarskiej. Zastrzegamy sobie prawo do decyzji o nie dopuszczeniu kursantów do pracy z modelami. W takim przypadku szkolenie będzie odbywało się na sztucznych skórkach lub fantomach.

Czas szkolenia

9.00-16.00

Efekty szkolenia

 • Znajomość zasad bezpiecznej pigmentacji medycznej, 
 • Znajomość standardów i umiejętność  przygotowania stanowiska pracy, 
 • Wiedza na temat zachowania pigmentu w skórze, zasad implantacji barwników i procesów gojenia skóry, pielęgnacji pozabiegowej,
 • Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu pigmentacji medycznej oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
 • Umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania rysunku i doboru kolorów pigmentów,
 • Umiejętność wykonania mikropigmentacji sutków i otoczki,
 • Umiejętność wykonania korekty i dopigmentowania mikropigmentacji sutków i otoczki,
 • Wiedzę z dziedziny pracy z pacjentem onkologicznym. 

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1: Zasady w makijażu permanentnym

 • Urządzenia i igły  
 • Pigmenty i ich rozkład w skórze
 • Wskazania i przeciwskazania do wykonania mikropigmentacji medycznej  sutków i otoczki
 • Dokumentacja zabiegu mikropigmentacji medycznej
 • Schemat pigmentacji
 • Zasady pigmentacji sutka i otoczki
 • Prawidłowa linia pigmentacji
 • Zasady pracy w skórze pacjentów onkologicznych 
 • Pigmentacja w schorzeniach onkologicznych​
 • Zasady wykonania korekty mikropigmentacji medycznej
 • Pielęgnacja pozabiegowa
 • Warsztat praktyczny: przygotowanie stanowiska pracy, techniki rysunku, praca na sztucznej skórce (1 dzień)

Dzień 2: przygotowanie stanowiska pracy, praca z fantomem, wykonanie rysunku wstępnego, wykonanie mikropigmentacji medycznej, korekty i dopigmentowanie

Dzień 3: przygotowanie stanowiska pracy, praca z fantomem, wykonanie rysunku wstępnego, wykonanie mikropigmentacji medycznej, korekty i dopigmentowanie

Wymagania wstępne

Minimum wykształcenie średnie, 

Wymagane doświadczenie w makijażu permanentnym (obsługa urządzenia do MP), 

Znajomość elementarnych zasad i przepisów BHP

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonanie mikropigmentacji medycznej sutka i otoczki.

Call Now Button