fbpx

Mikropigmentacja medyczna sutka i otoczki

Cena

7.000 zł, 3 dni szkoleniowe

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, materiały i  produkty do części praktycznej, przerwa kawowa

Informujemy, że ze względu na specyfikę zabiegu na szkoleniach kursanci nie pracują na naturalnych piersiach modelek. Szkolimy wyłącznie na fantomach (do dyspozycji kursanta dowolna ilość fantomów piersi). Jeśli kursant  ma możliwość pracy na własnej modelce prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu – do tego zabiegu kwalifikujemy po konsultacji lekarskiej. Zastrzegamy sobie prawo do decyzji o nie dopuszczeniu kursantów do pracy z modelami. W takim przypadku szkolenie będzie odbywało się na sztucznych skórkach lub fantomach.

Czas szkolenia

9.00-16.00

Efekty szkolenia

 • Znajomość zasad bezpiecznej pigmentacji, 
 • Znajomość standardów i umiejętność  przygotowania stanowiska pracy, 
 • Wiedza na temat zachowania pigmentu w skórze, zasad implantacji barwników i procesów gojenia skóry, pielęgnacji pozabiegowej,
 • Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
 • Umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania rysunku i doboru kolorów pigmentów,
 • Umiejętność wykonania mikropigmentacji sutków i otoczki,
 • Umiejętność wykonania korekty i dopigmentowania mikropigmentacji sutków i otoczki,
 • Wiedzę z dziedziny pracy z pacjentem onkologicznym. 

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1: Zasady w makijażu permanentnym

 • Urządzenia i igły  
 • Pigmenty i ich rozkład w skórze
 • Wskazania i przeciwskazania do wykonania mikropigmentacji medycznej  sutków i otoczki
 • Dokumentacja zabiegu
 • Schemat pigmentacji
 • Zasady pigmentacji sutka i otoczki
 • Prawidłowa linia pigmentacji
 • Zasady pracy w skórze pacjentów onkologicznych 
 • Pigmentacja w schorzeniach onkologicznych​
 • Zasady wykonania korekty
 • Pielęgnacja pozabiegowa
 • Warsztat praktyczny: przygotowanie stanowiska pracy, techniki rysunku, praca na sztucznej skórce (1 dzień)

Dzień 2: przygotowanie stanowiska pracy, praca z fantomem, wykonanie rysunku wstępnego, wykonanie mikropigmentacji medycznej, korekty i dopigmentowanie

Dzień 3: przygotowanie stanowiska pracy, praca z fantomem, wykonanie rysunku wstępnego, wykonanie mikropigmentacji medycznej, korekty i dopigmentowanie

Wymagania wstępne

Minimum wykształcenie średnie, 

Wymagane doświadczenie w makijażu permanentnym (obsługa urządzenia do MP), 

Znajomość elementarnych zasad i przepisów BHP

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonanie mikropigmentacji medycznej sutka i otoczki.