fbpx

Skin needling (Microneedling) i Mezoneedling

Cena

2.500 zł, 1 dzień szkoleniowy

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, materiały i  produkty do części praktycznej, przerwa kawowa

Zastrzegamy sobie prawo do decyzji o nie dopuszczeniu kursantów do pracy z modelami. W takim przypadku szkolenie będzie odbywało się na sztucznych skórkach lub fantomach.

Czas szkolenia

9.00-16.00

Efekty szkolenia

 • Znajomość zasad bezpiecznej pigmentacji medycznej, 
 • Znajomość standardów i umiejętność  przygotowania stanowiska pracy, odpowiedniego doboru igieł i parametrów urządzenia, 
 • Wiedza na temat produktów do mezoneedlingu,  zasad doboru produktów do opracowanego problemu, procesów gojenia skóry oraz pielęgnacji pozabiegowej,
 • Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
 • Umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania zabiegu i doboru odpowiedniej procedury,
 • Umiejętność wykonania zabiegu skin needlingu, microneedlingu i mezoneedlingu.

Zakres tematyczny szkolenia

Zasady pigmentacji medycznej

 • Urządzenia i akcesoria oraz przygotowanie stanowiska pracy
 • Różnice pomiędzy skin needling, microneedling i mezoneedling
 • Preparaty, rodzaje, podział, zastosowanie w skórze zmienionej
 • Wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegu
 • Pielęgnacja pozabiegowa
 • Zasady pigmentacji blizny, rodzaje i schematy pigmentacji
 • Prawidłowa technika pigmentacji blizn
 • Pigmentacja w schorzeniach ogólnych
 • Pielęgnacja pozabiegowa
 • Warsztat praktyczny: przygotowanie stanowiska pracy, dobór zabiegu, dobór preparatów, wykonanie zabiegu na modelce.

Wymagania wstępne

Minimum wykształcenie średnie, 

Wymagane doświadczenie w makijażu permanentnym (obsługa urządzenia do MP), 

Znajomość elementarnych zasad i przepisów BHP.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonanie mikropigmentacji medycznej skin needling (microneedling) oraz mezoneedling.

Call Now Button