fbpx

Anatomia twarzy dla Kosmetologów

Cena

1.000 zł, 1 dzień szkoleniowy (09:00 – 15:00)

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, przerwę kawową, catering.

Trener

Izabela Cieśla – Panek

Kosmetolog, dyplomowany Perfuzjonista w kardiochirurgii, Elektroradiolog ze specjalizacją planowania terapii onkologicznych. Wieloletni pracownik Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  oraz Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach- Ochojcu. Specjalista do spraw krążenia pozaustrojowego, oddychania pozapłucnego oraz terapii nerkozastepczych. Absolwentka Wydziału Medycznego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na kierunku Kosmetologia. W Esthetic Institute jest trenerem kosmetologii medycznej, nowoczesnych technologii i procedur estetycznych. Wykładowca akademicki w zakresie anatomii oraz znieczulenia w zabiegach medycyny estetycznej. Ekspert w zakresie nowoczesnych technologii w gabinecie kosmetycznym oraz medycznych aspektów procedur kosmetologicznych.

Efekty szkolenia

 • Wiedza na temat anatomii poszczególnych układów i struktur w obrębie głowy
 • Umiejętność prawidłowego rozpoznania niebezpiecznych obszarów zabiegowych
 • Znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu
 • Wiedza na temat procesów starzenia zachodzących w obszarze twarzy
 • Znajomość budowy i procesów fizjologicznych zachodzących w skórze
 • Umiejętność prawidłowego oznaczenia przebiegu nerwów, naczyń krwionośnych oraz mięśni na modelu, oraz rysunku anatomicznym
 • Ocena ryzyka powikłań
 • Zasady postępowania w przypadku powikłań

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wprowadzenie do anatomii poprzez omówienie poszczególnych struktur anatomicznych w obrębie twarzy
 • Budowa kostna twarzoczaszki
 • Anatomia mięśni mimicznych
 • Charakterystyka naczyń krwionośnych w obrębie głowy
 • Kompartmenty tłuszczowe
 • Budowa i fizjologia skóry
 • Anatomia w aspekcie medycyny estetycznej
 • Analiza proporcji twarzy oraz zmiany w obrębie twarzy w aspekcie procesu starzenia
 • Obszary szczególnej ostrożności w aspekcie zabiegów medycyny estetycznej
 • Ryzyka podczas iniekcji i innych procedur medycyny estetycznej – powierzchowny przebieg naczyń, uwzględnienie przebiegu mięśni i nerwów
 • Warsztat praktyczny – praca na modelu twarzy oraz na rysunkach anatomicznych, rozpoznawanie struktur kostnych oraz wyznaczanie przebiegu nerwów, mięśni oraz naczyń krwionośnych, technika BAP (Beauty Aesthetic Points)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy pozwalającej na bezpiecznie i zgodne  z zasadami wykonanie zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem anatomii twarzy.

Call Now Button