fbpx

Anatomia dla Kosmetologów

Cena

1.000 zł, 1 dzień szkoleniowy

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, przerwę kawową, catering.

Czas szkolenia

9.00-15.00

Efekty szkolenia

 • Wiedza na temat anatomii poszczególnych układów i struktur w obrębie głowy
 • Umiejętność prawidłowego rozpoznania niebezpiecznych obszarów zabiegowych
 • Znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu
 • Wiedza na temat procesów starzenia zachodzących w obszarze twarzy
 • Znajomość budowy i procesów fizjologicznych zachodzących w skórze
 • Umiejętność prawidłowego oznaczenia przebiegu nerwów, naczyń krwionośnych oraz mięśni na modelu, oraz rysunku anatomicznym
 • Ocena ryzyka powikłań
 • Zasady postępowania w przypadku powikłań

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wprowadzenie do anatomii poprzez omówienie poszczególnych struktur anatomicznych w obrębie twarzy
 • Budowa kostna twarzoczaszki
 • Anatomia mięśni mimicznych
 • Charakterystyka naczyń krwionośnych w obrębie głowy
 • Kompartmenty tłuszczowe
 • Budowa i fizjologia skóry
 • Anatomia w aspekcie medycyny estetycznej
 • Analiza proporcji twarzy oraz zmiany w obrębie twarzy w aspekcie procesu starzenia
 • Obszary szczególnej ostrożności w aspekcie zabiegów medycyny estetycznej
 • Ryzyka podczas iniekcji i innych procedur medycyny estetycznej – powierzchowny przebieg naczyń, uwzględnienie przebiegu mięśni i nerwów
 • Warsztat praktyczny – praca na modelu twarzy oraz na rysunkach anatomicznych, rozpoznawanie struktur kostnych oraz wyznaczanie przebiegu nerwów, mięśni oraz naczyń krwionośnych, technika BAP (Beauty Aesthetic Points)

Wymagania wstępne

Kto może brać udział w szkoleniu:

Kosmetolodzy, Kosmetyczki, Absolwenci studiów z obszaru nauk medycznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy pozwalającej na bezpiecznie i zgodne  z zasadami wykonanie zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem anatomii twarzy.