fbpx

Powikłania po zabiegach kosmetycznych

Cena

1.200 zł, 1 dzień szkoleniowy

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, obiad.

Czas szkolenia

9.00-15.00

Efekty szkolenia

 • Wiedza na temat ryzyka wystąpienia działań niepożądanych w poszczególnych zabiegach kosmetycznych
 • Umiejętność prawidłowego rozpoznania niebezpiecznych obszarów zabiegowych i minimalizowania efektów skutków niepożądanych
 • Znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych
 • Wiedza na temat procesów starzenia zachodzących w obszarze twarzy
 • Znajomość budowy i procesów fizjologicznych zachodzących w skórze
 • Umiejętność prawidłowej kwalifikacji klientów do zabiegów estetycznych
 • Ocena ryzyka powikłań
 • Zasady postępowania w przypadku powikłań

Zakres tematyczny szkolenia

 • Ryzyka wystąpienia działań niepożądanych w procedurach estetycznych
 • Konsekwencje medyczne, prawne, społeczne
 • Najczęstsze działania niepożądane po zabiegach estetycznych
 • Etapy gojenia się skóry jako element ryzyka w zabiegach kosmetycznych
 • Działania niepożądane po zabiegach iniekcyjnych
 • Wykluczenia klientów z zabiegów
 • Elementy psychodermatologii w gabinecie kosmetycznym
 • Ryzyka zawiązane z produktem, procedurą, kwalifikacją
 • Powikłania zabiegowe zależne od wykonującego
 • Powikłania zabiegowe zależne od klienta
 • Możliwości interdyscyplinarne niwelowania skutków działań niepożądanych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy pozwalającej na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonanie zabiegów kosmetycznych, niwelowanie ich skutków negatywnych z uwzględnieniem ryzyk występujących w tych procedurach.

Call Now Button