fbpx

Peeling węglowy

Cena

1.200 zł, 1 dzień szkoleniowy

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, materiały i  produkty do części praktycznej, catering.

Czas szkolenia

09.00-16.00

Efekty szkolenia

 • Wiedza na temat peelingów węglowych
 • Znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu,
 • Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
 • Umiejętności w zakresie prawidłowego przeprowadzenia zabiegu peelingu węglowego
 • Umiejętność doboru parametrów i i techniki do obszaru zabiegowego,
 • Umiejętności w zakresie postępowania w przypadkach ewentualnych powikłań pozabiegowych.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Charakterystyka i działanie peelingu węglowego,
 • Obszary zabiegowe,
 • Technika pracy laserem Q-Switch
 • Dokumentacja medyczna,
 • Przygotowanie do zabiegu,
 • Możliwe powikłania pozabiegowe.
 • Warsztat praktyczny – praca z modelkami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonanie zabiegu peelingu węglowego

Call Now Button