fbpx

Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych

Cena

2.500 zł, 1 dzień szkoleniowy

Opłata zawiera: skrypt szkoleniowy, materiały i  produkty do części praktycznej, catering.

Czas szkolenia

9.00-16.00

Efekty szkolenia

 • Wiedza na temat rodzajów produktów stosowanych w zabiegach,
 • Znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu,
 • Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
 • Umiejętności w zakresie prawidłowego przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem toksyny botulinowej w zabiegach estetycznych,
 • Umiejętność doboru produktu i techniki do obszaru zabiegowego,
 • Umiejętności w zakresie postępowania w przypadkach ewentualnych powikłań pozabiegowych.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Metody i techniki zabiegowe
 • Typy defektów poddawanych zabiegowi
 • Preparaty używane w trakcie zabiegu,
 • Wywiad z klientem,
 • Dokumentacja medyczna,
 • Przygotowanie do zabiegu
 • Możliwe powikłania pozabiegowe.
 • Warsztat praktyczny – praca z modelkami.

Wymagania wstępne

Kto może brać udział w szkoleniu:

Lekarze

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne  z zasadami wykonanie zabiegu z zastosowaniem toksyny botulinowej.

Call Now Button